Gräver, lastar och klipper
När Tomas Andersson från Orust startade sitt företag TA Entreprenad var han arton år gammal. Han köpte in en skogsmaskin och började utföra skogsarbeten på entreprenad.
Under åren har verksamheten utökats med ett flertal andra maskiner.
- Vi har grävmaskiner, buskröjare, hjullastare, traktorer, gräsklippare och lastbil, säger Tomas i en lastbil fullastad med grus på väg till ett uppdrag i Hellevikstrand, där TA Entreprenad både står för grävning och leveranser av material.

TA Entreprenad vänder sig både till företag och privatpersoner. En av de enskilt största kunderna är Vägverket, åt dem sköter man både snöröjning, kantklippning och underhåll av de många rastplatser som finns längs vägarna. Där ska det klippas gräs och hållas snyggt bland träd och buskar.
- Vi utför också uppdrag för privatpersoner som vill ha hjälp med gräsklippning eller grävning för till exempel dränering och trädgårdsanläggningar. Vill man ha ett lass grus, jord eller sand levererat till tomten så ordnar vi det också, säger Tomas.

På jobbfronten ser det ljust ut för Tomas och hans anställda i TA Entreprenad.
- Vi har många ben att stå på så det finns alltid saker att göra. Förhoppningsvis har vi ett gott rykte bland våra kunder och gör ett gott arbete så att kunderna vill anlita oss både en och två gånger, avslutar Tomas och jobbar vidare med sitt gruslass.

TA Entreprenad

Bransch:
Skogsnäring

Telefon: 070-6531781

Adress:
TA Entreprenad
Hjälmvik 280
42297 Varekil

| 13 SENASTE FÖRETAGEN